Monday, June 12, 2017

Penilaian Kursus IDA102

Kaedah penilaian

20% Ujian 1
30% Ujian 2
20% Kertas kerja
15% Ulasan buku
15% Pembentangan hasil kerja

Ujian 1
- Soalan subjektif
- Tajuk 1 - 2
- Markah 20%

Ujian 2
- Soalan objektif 60 soalan
- Merangkumi semua tajuk
- Peruntukan masa 45 minit
- Markah 30%

Penilaian kertas kerja
- 2% pendahuluan
- 8% isi dan huraian
- 2% kesimpulan
- 4% rujukan
- 4% moral dan profesional

- Format kertas kerja
   - tajuk berdasarkan sukatan pelajaran
   - bilangan 10-15 halaman
   - fon times new roman
   - saiz 12
   - jarak 1.5 (spacing)

- Rujukan tidak kurang daripada 5 buah buku
- Penulisan bibliografi mengikut format
   - Nama pengarang
   - Tahun
   - Nama buku
   - Tempat terbit
   - Penerbit

Contoh:
Mohd Asri Abdullah (2016). Islam dan Pengurusan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

No comments:

Post a Comment