Monday, June 12, 2017

Penilaian Kursus CTU101

Panduan Penilaian
- 20% Ujian 1
- 30% Ujian 2
- 20% Kertas kerja
- 10% Analisa ayat
- 20% Tasmi'

Ujian 1
- Soalan bentuk subjektif
- Merangkumi tajuk 1, 2 dan 3
- Markah 20%

Ujian 2
- Soalan objektif 60 soalan
- Merangkumi semua tajuk
- Masa 45 minit
- Markah 30%

Kertas Kerja
- Penilaian
   - 2% pengenalan
   - 8% isi dan huraian
   - 2% kesimpulan
   - 4% rujukan
   - 4% etika

- Format kertas kerja
   - tajuk berdasarkan sukatan pelajaran
   - bilangan 10-15 halaman
   - fon times new roman
   - saiz 12
   - jarak 1.5 (spacing)

- Rujukan tidak kurang daripada 5 buah buku
- Penulisan bibliografi mengikut format
   - Nama pengarang
   - Tahun
   - Nama buku
   - Tempat terbit
   - Penerbit

Contoh:
Mohd Asri Abdullah (2016). Islam dan Pengurusan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Analisis ayat dan tasmi' (20 markah)
- Analisis ayat berkaitan
   - Akidah
   - Ibadah
   - Syariah
   - Akhlak

- Penilaian pemarkahan
   - 1% Pendahuluan
   - 6% Isi dan huraian
   - 1% Kesimpulan
   - 2% Rujukan

Tasmi' al Quran
- Ayat hafaza surah yasin 1-20

- Penilaian
   - 8% Hafazan ayat 1-10
   - 8% Hafazan ayat 11-20
   - 4% EtikaNo comments:

Post a Comment